การตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

การตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแ Read More …

เอกสารการนำเสนอ โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ “วันประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา BUU QA – KM DAY 2017” เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารหอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง 1. คณะมนุษย Read More …

โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง “โครงการติดตามและประเมินผลโครงการเครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558”

โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง “โครงการติดตา Read More …

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้อ Read More …