เครือข่ายเชิงประเด็น (C)

เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก ดำเนินการเครือข่ายเชิงประเด็น (C) ตามนโยบายที่ได้รับจาก สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เดิม) ดังนเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรม ภาคตะวันออก

1. เครือข่ายวิจัยและนวัตกรรม ภาคตะวันออก คลิกที่นี่

2. เครือข่ายสหกิจศึกษา ภาคตะวันออก คลิกที่นี่

3. เครือข่ายบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา ภาคตะวันออก คลิกที่นี่

4. เครือข่ายโครงการในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (อพ.สธ.) คลิกที่นี่