ศูนย์ประสานงานเครือข่าย
โทร 038-102710
โทรสาร 038-745794


  ยุทธศาสตร์เครือข่าย
 

เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก
  เครือข่ายเชิงประเด็น
  
  
  
  
  
 
  โครงการเฉพาะกิจ
  
  
  
  
  
 
 


เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา อาคาร ภปร.
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
webmaster : นายบุรินทร์ เหล่าศรี e-mail : burinl@buu.ac.th